Verksamhet

Vi är elektriker som i första hand utför service- styr- och reglerarbeten i kontorsfastigheter men även allt inom elteknik, elinstallation, värmeinstallation, datanät och ljusinstallationer till företag och privatkunder. Givetvis utför vi även ROT-arbeten. Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist med Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten skall lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Webbadress till Allmänna reklamationsnämnden är www.arn.se.
Vi är också medlem i vår Branschorganisation Installatörsföretagen vilket innebär en trygghet för dig som kund.